REIKI a Covid-19

Covid – 19 není božím trestem, ale opakujícím se pokusem přírody o nastolení rovnováhy. Ano, je to drastický způsob z pohledu naší civilizace. Civilizace, která však denně pošlapává humanistické principy a často jedná s některými lidmi hůře než se zvířaty.

Jen zdravý a silný imunitní systém má největší šanci identifikovat tento vir a zabránit jeho šíření. Pro podporu vašeho imunitního systému užívejte přírodní vitamíny, prodlužte pobyt v přírodě a pěstujte dobrou náladu a lásku v srdci a mysli.

Největším přínosem Reiki je posilování přirozené imunity. Doporučuji komplexní každodenní aplikaci Reiki ve spojení s aktivní meditací.

Prosím praktikující Reiki, aby prováděli vzdálené energetické léčení pro infikované jednotlivce a skupiny napadené virem. Pro konzultace mne kontaktujte na 602 233 802 nebo chmelik@reiki.cz

Petr Chmelík, mistr Reiki