Informace o zpracování osobních údajů

1. Bezpečí vašich osobních údajů je pro mne důležité

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďuji a jakým způsobem je dále používám, navštívíte-li moje webové stránky nebo využijete-li on-line služeb.

2. Kontakt na Správce osobních údajů

REIKI.CZ
Provozovatel webových stránek:
Ing. Petr Chmelík
Planá 61, 370 01 České Budějovice
IČ: 47221950
Budete-li mne chtít v průběhu zpracování osobních údajů kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu: chmelik@reiki.cz

3. Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Osobní údaje se zpracovávají v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti osobních údajů.
Zpracovávám tyto osobní údaje:
– adresní a identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
Poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné. Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

4. Účast na seminářích a dalších akcích

K umožnění účasti na semináři nebo individuální terapii potřebuji Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo, případně fakturační údaje. Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu trvání realizace seminářů a individuální terapie a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Lokalizace zpracování

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na území České republiky. Vaše osobní údaje nebudu poskytovat třetím stranám.

7. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Pokud shledáte, že Vaše osobní údaje, které zpracovávám, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že informace nezpracovávám korektně. Máte také právo na výmaz. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní údaje u sebe a ve svých on-line systémech ve lhůtě 15 dnů.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V takovém případě budu velice rád, když se nejdříve obrátíte na mne, abych mohl a případné pochybení napravit.

8. Mlčenlivost

Ujišťuji Vás, že dodržuji mlčenlivost ohledně Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení spolupráce mezi námi.