Reiki druhého stupně

Na seminář Reiki druhého stupně přicházejí studenti, kteří mají již zasvěcení do Reiki prvního stupně a mají již zkušenosti s používáním reiki energie na sobě, svých blízkých, přátelích a ostatních lidech. Mají již aktivován kanál pro reiki energii. Časový odstup mezi seminářem Reiki prvního stupně a Reiki druhého stupně je individuální. Na základě zkušeností se jeví jako minimální mezi oběma zasvěceními časový odstup minimálně 1 měsíc. Po zasvěcení do prvního stupně probíhají u studenta významné růstové procesy a tělo se očišťuje ve všech rovinách. U studenta probíhají procesy uvědomování, které mají své časové dimenze a proto je třeba nechat tyto procesy doběhnout v klidu.

Při zasvěcení druhého stupně se předávají tři symboly a mantry. Symboly jsou dvourozměrné kresby, které slouží jako brána k dalším dimenzím. Předávané symboly slouží především jako aktivátory reiki, propojení mezi vědomím a tělem prostřednictvím podvědomí a jako aktivátor pro přenos a léčení na dálku a pro práci napříč časem.

Předávané symboly mají v závislosti na reiki školách značné množství podob. Při aplikování symbolů je však důležitý záměr, se kterým ho použijeme.

Zasvěcení do druhého stupně přináší reiki praktikantovi nepřeberné množství variací práce s jemnohmotnými energiemi. To však znamená i velkou zodpovědnost z hlediska kosmických zákonitostí.

Na semináři Reiki druhého stupně se zpravidla provádí cvičení na praktických příkladech. Zatímco při aplikování energie po prvním stupni byla třeba fyzická přítomnost mezi praktikantem a příjemcem, tak po absolvování druhého stupně tyto omezení padají a nastupuje prožitek dálkových terapií.

S podporou dálkové terapie a směrování energie můžeme pomáhat i přírodním procesům na planetě Zemi. Na tomto místě je třeba doporučit i skupinové posílání energie na podporu přírodních samouzdravovacích procesů a řešení konfliktních situací na Zemi.

Copyright Petr Chmelík, mistr Reiki učitel

Reiki má duchovní povahu

ale přesto není náboženstvím. Práce s reiki nevyžaduje slepou víru, ale pří práci s ní vznikne důvěra v její praktické používání.
Reiki léčba