Usuido

Dr. Mikao Usui založil svůj systém po roce 1920. Usui systém je meditačně – spirituální systém. Myšlenkou systému je udržovat jednotu těla, mysli a duchovna. Jádro Usui systému – Gainen tvoří tři základní myšlenky, z nichž bylo vytvořeno pět základních principů reiki.

Usuido je praktikování jádra systému pro každodenní život. Je to cesta nastolení rovnováhy a jednoty člověka. Ve svém počátku Usuido nebylo původně léčebná metoda ve smyslu léčení druhých. Sensei Usui tuto metodu předával druhým a pomáhal jim ji praktikovat na sobě.

Druhým pilířem systému je soubor cvičení, mezi něž patří cvičení 7 Kata. Prožitková sezení a cvičení jsou velmi důležitá. Usui systém se praktikuje a prohlubuje v dojo – zde se sedí ve dvojicích na zemi.

Usuido prohlubuje vnímání srdcem – ne myslí, jde o nastolení jednoty a rovnováhy. Při praktikování v dojo je třeba se plně věnovat právě probíhajícím činnostem.

Žákem Usuiho byl Dr. Hayashi, který dál rozvinul a transformoval Usuido. Rozšířil systém o působení na druhého člověka při zachování sedmi základních poloh Kata.

Tak vznikl léčebný systém Usui v současné době zvaný reiki. V reiki působí praktikant nejen sám na sebe, ale i na druhé skrze přikládání rukou.

Dr. Hayashi rozvinul též systém působení několika praktikantů na léčenou osobu. Reiki je možné praktikovat skrze zkušenosti nabyté při praktikování Usuido. Další rozvoj systému provedla paní Hawayo Takata, která přidala do systému další prvky související s energii přicházející z vesmírných zdrojů.

! „Důležité je být na cestě“ !

Copyright Petr Chmelík, mistr Reiki učitel

Reiki má duchovní povahu

ale přesto není náboženstvím. Práce s reiki nevyžaduje slepou víru, ale pří práci s ní vznikne důvěra v její praktické používání.
Reiki léčba