O reiki

Reiki je harmonizační a léčebná technika, která nám umožňuje poznat lépe naší mysl, naše emoce a naše tělo. Již od pradávna lidé hledají zázračný pramen energie, který by jim pomohl najít smysl života, radost z každodenního prožívání a obnovovat narušenou rovnováhu v těle. Je to právě naše vlastní životní cesta, která je ozařována přáním na šťastný život.

Odkud se Reiki vzala a kde má svůj původ? Tak jako všechno krásné, co nás pozvedá, tak i Reiki má svá tajemství, která zatím moderní věda neobjasnila. Ani zde se nedozvíte všechny odpovědi na vaše otázky, které máte. Tisíce a miliony lidí na celém světě Reiki praktikují a Reiki jim přináší do jejich života více duševní rovnováhy, větší nadšení ze života, více sebevědomí a sebejistoty. Náš energetický systém je velmi citlivý a reaguje na naše myšlenky, pocity a vnější vlivy. Často v sobě zbytečně uzavíráme naše emoce a neuvědomujeme si, jak zasahují do harmonického fungování našeho těla. A právě Reiki nám může pomoci najít cestu, jak se uvnitř budeme cítit lépe a obnovíme přirozené fungování těla. Při technikách Reiki se věnujeme sami sobě, svému tělu a své mysli. Učíme se vnímat jemné energie, které v nás proudí a které nás obklopují.

Reiki má svoji podstatu v posilování našich energetických center a energetických drah. Dává nám možnost zbavit se starých limitujících šablon chování a vnímání, rozpustit nepříjemné pocity uvnitř našeho nitra a najít zpět cestu k sobě. Praktikování Reiki znamená více se sami poznat a nastartovat naše skryté přirozené schopnosti.

Důležitou součástí Reiki je uvědomění si proudění energie v systému čaker a dodání energetického impulsu pro aktivaci proudění energie v čakrách a v celém energetickém systému. Právě práce se svojí energií a energií okolního prostoru je náplní jednotlivých kurzů Reiki. Techniky Reiki kladou velký důraz na rozvoj sebedůvěry, samostatnosti a nezávislosti člověka. Právě přirozené vnímání přírody a vesmíru snižuje závislosti nejen na návykových látkách, ale i na manipulaci od některých osob.

Svůj původ má Reiki v první polovině dvacátého století v Japonsku, kde jeho zakladatel a učitel Mikao Usui založil školu Reiki. Proto mu právem náleží zásluha za pomoc milionům lidí. I v dnešním současném systému Reiki je vyučujícím této metody mistr Reiki učitel. Právě tento člověk by měl citlivě pomáhat lidem v jejich cestě rozvoje přirozenosti a dosažení harmonického prožívání života.
Na těchto stránkách o Reiki najdete kurzy, které postupně zájemce provedou jednotlivými stupni. Každý člověk potřebuje různě dlouhý čas na své cestě vnímavosti a naladění mezi stupni Reiki. Tím je umožněno každému jít vlastní duchovní cestou svým tempem.

Copyright Petr Chmelík, mistr Reiki učitel

Reiki má duchovní povahu

ale přesto není náboženstvím. Práce s reiki nevyžaduje slepou víru, ale pří práci s ní vznikne důvěra v její praktické používání.
Reiki léčba