Reiki třetího stupně

Pří zasvěcení do třetího – mistrovského stupně je nový mistr zasvěcen do čtvrtého symbolu. Nový mistr je schopen aktivovat a pociťovat silné a vysoké vibrace čtvrtého symbolu. Současně s vyladěním na mistrovskou energii je mu předáno umění zasvěcovat další studenty do jednotlivých stupňů reiki.
Stát se Mistrem Reiki je závažný životní krok, nový mistr se musí naučit vyrovnávat s novou realitou. Problémy minulosti, které nebyl schopen řešit dříve, vyvstanou novému mistrovi po zasvěcení do třetího stupně častěji a s mnohem větší intenzitou.

Některé reiki školy rozdělují zasvěcení do Reiki třetího stupně na několik dílčích kroků -dalších stupňů. Titul Velmistr ( Velký Mistr Reiki ) může používat Mistr Reiki, který provádí výuku a zasvěcování Mistrů Reiki.

Aby se student reiki mohl stát Mistrem Reiki, musí řadu let pracovat s reiki a některé školy požadují i určitý minimální věk adepta. Nový Mistr Reiki by měl též pracovat několik let s mistrovskou energií, než zasvětí nového adepta na mistra.

Copyright Petr Chmelík, mistr Reiki učitel

Reiki má duchovní povahu

ale přesto není náboženstvím. Práce s reiki nevyžaduje slepou víru, ale pří práci s ní vznikne důvěra v její praktické používání.
Reiki léčba