Historie reiki

Historie reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně touto energií uzdravovali Buddha i Ježíš. Některé prameny naznačují, že s reiki pracovali kněží v Egyptě a Atlantidě (dle historických pramenů různé věrohodnosti).

Metoda přírodního uzdravování reiki byla znovuobjevena koncem 19. století dr. Mikao Usuim v Japonsku, který vyučoval a vedl křesťanskou univerzitu Došiša v Kjoto. Jednoho dne se ho jeho student zeptal, zda-li věří všemu, co je psáno v Bibli, zejména uzdravování přikládáním rukou na nemocného člověka. Zeptal se Dr. Usuiho, zda-li svou víru může něčím dokázat. Dr. Usui odpověděl záporně a druhý den ukončil své působení na univerzitě a vydal se hledat důkazy.

V Chicagu vystudoval staré jazyky a studoval staré historické prameny, které popisovaly příběhy o uzdravování, které prováděl Ježíš. Ale ani v Novém zákoně nenašel vysvětlení metody Ježíšova lěčení nemocných. Při rozsáhlém a hlubokém studiu našel zprávy o tom, že i Buddha konal obdobné zázraky a uzdravování.

Dr. Usui se naučil čínštině a staroindickému sanskrtu a po dlouhém hledání našel v knihovně zenového kláštera svitky a rukopisy žáka Gautama Buddhy, který popisoval, jak svatý muž uzdravoval a jak tyto metody předával druhým. Dr. Usui našel tedy po dlouhé době metodu a postup, jak uzdravovat přikládáním rukou. Ovšem rukopisy nedávaly návod na zasvěcení do reiki energie. Proto se s prosbou, jak dojít k získání síly léčit, obrátil na opata místního kláštera. Opat Dr. Usui varoval, že může při tomto pokusu přijít o život. Na jeho radu se vydal na svatou horu v okolí, kde se podrobil půstu a meditacím. Meditace trvala 21 dní. Poslední den meditace k němu sestoupil jasný paprsek světla a naplnil ho silou a energií. V rychlém sledu uviděl symboly, s nimiž se setkal při studiu. Symboly byly obalené jemnou energií a aktivovaly v něm přístup k univerzální životní energii.

Při sestupu z posvátné hory se starý kněz zranil na noze o kamen a nemohl pokračovat v sestupu z hory. Použil poprvé svou získanou zkušenost a přiložil ruce na ránu. Bolest se zmírnila a krváceni pomalu ustávalo. Mohl tedy dokončit sestup. Na úpatí hory v malém hostinci pojedl. Všiml si, že dcera hostinského, která mu přinesla jídlo, pláče a má oteklé tváře. Po jejím svolení přiložil ruce na nemocné místo. Bolesti a otok postupně ustaly.

Po návratu do kláštera pomohl opatovi zmírnit bolesti způsobené artritidou. Spolu se radili a Dr. Usui se rozhodl, že bude pomáhat lidem, kteří se kvůli svému onemocnění nemohou starat sami o sebe, a kvůli tomu žijí v bídě.

Dr. Usui léčil žebráky na ostrově Kjóta. Mnohé z nich vyléčil a pomohl je začlenit do normálního života, pracovat a starat se o sebe a své blízké. Oni se však po čase vrátili na ulici a žebrali. Ptal se jich na vysvětlení. Odpovídali, že být žebrákem nezakládá žádnou odpovědnost, o nikoho se nemusí starat, nemusí pracovat a nechávají se živit od bohatších. Dr. Usui pochopil, že nestačí léčit člověka po tělesné stránce, ale že léčení je třeba provádět ve spolupráci s jeho duchem. Při léčení je třeba vycházet ze zákonů výměny energií. Léčený si musí uvědomovat hodnotu svého zdraví, souvislost mezi příčinami a následky a musí mít zodpovědnost k sobě i k ostatním. Skutečnost, že se nikdo nemůže uzdravit, aniž by pro něho nemělo zdraví hodnotu, vytváří i potřebu, že by každý měl za zasvěcení poskytovat protislužbu.

Dr. Usui své poznatky sepsal a každý student reiki 1 od něho dostával pět životních pravidel reiki :

  • Právě dnes se nehněvej
  • Právě dnes si nedělej starosti
  • Cti své rodiče, učitele a starší
  • Na své živobytí si vydělávej čestným způsobem
  • Buď vděčný za všechna požehnání

Copyright Petr Chmelík, mistr Reiki učitel

Reiki má duchovní povahu

ale přesto není náboženstvím. Práce s reiki nevyžaduje slepou víru, ale pří práci s ní vznikne důvěra v její praktické používání.
Reiki léčba