Kde je pravda, jaká je podstata dnešního světa?

Dnešní den mně přinesl opět hlubokou sondu do našeho současného života. Ráno jsem dostal fotografii člověka těžce nemocného na covid. Můj první pocit byl, že mu již není pomoci. Dnes odpoledne zemřel.
Musel jsem se znovu zamýšlet nad hlubšími souvislostmi dnešního světa. Je tento virus přírodním produktem nebo umělým virem, který byl poslán na tento svět? První možnost již nepřichází v úvahu, ale byl bych rád kdyby to byla právě ona. Druhá možnost umělého viru vytvořeného se záměrem finančních zisků a ovládnutí svobodně smýšlejících lidí je stále více zřejmá.
Buďme proto v následujících dnech a týdnech léčiteli sebe samých ale i svého okolí.
Zkusme se zamyslet nad tím, jestli to, co se děje je karma lidstva. Nebo je to kumulace zla a manipulace určitých vrstev lidí, kteří se vymkli jakýmkoliv hodnotám?

Zkusme převážit jazýček vah a dávat energii světu, který je světem pro lásku a šťastný život každého člověka, každé ženy, každého muže a každého dítěte. Ta cesta je zde stále otevřená.

Petr Chmelík, mistr Reiki