Každý z nás je jedinečný!

Jak je možné být vyjímečný, když každý z nás je zářivé světlo? Neexistuje totiž nic, čím nejsme. Všichni jsme hvězdami na nebi, jen síla našeho žáru a svitu se odvíjí podle naší současné životní situace. Šťastní lidé mohou osvítit náš svět a být inspirací ostatním. Ty méně zářivé hvězdy nás mohou popálit svou nespokojeností a zlostí, přes to jsou pro nás nezbytné, protože nám dávají úžasné životní lekce. I méně zářívá hvězda si najde mezi všemi na nebi tu, která svítí podobně a společně souzní.
Naše jedinečnost vyplývá z nehmotných ovšem láskyplných předností, které obohacují a posilují druhé. Kdo je tedy jedinečný?
Je to osoba s velkou dávkou optimismu, která vidí všude naději, radost a povzbuzení předává za každých okolností. Vzpomíná na všechny své neúspěchy s úctou a láskou, protože veškerá dobrodružství jsou smyslem života i když cesta vede tam, kde pociťujeme největší strach. Může to být osoba, která probouzí v lidech pocit bezpečí a její útěcha, dokáže setřít slzy z očí. Bezpodmínečnou láskou potěší každé srdce, prohlubuje v lidech empatii, soucit a solidaritu. Porážku bere jako výzvu a cestu k novým začátkům, kdy se poučí z minulých obtíží, tím získá úlevu. Příval energie zužitkuje pro tvoření nádherných projektů a učením prohloubí své vědomí. Otevře se moudrosti, rozšíří svůj nadhled. Odhodlá se jít si pro své štěstí, pak sny a úspěch uskutečňuje velice snadno, díky projevovaní neustálé vděčnosti za vše, co od života získává. Netrápí se samotou, tu využívá pro komunikaci sama se sebou, kdy se dostává do vnitřní rovnováhy a upevnuje tak své zdraví.

Být jedinečný znamená být zvláštní. Všichni vidíme jedinečnost v něčem a v někom jiném. Já jedinečnost vnímám s každým novým dnem.

S láskou Kristýna

Kristýna Škvárová, DiS.

Reiki terapeutka a léčitelka, mistr Reiki

Kristýna Škvárová