Archiv aktualit

Chraňte svá srdce a lásku v nich

Naše srdce je pro nás nejdůležitější součastí bez které nelze fungovat. Když v těle selže jakýkoliv orgán jsme schopni bojovat, když přestane tlouct srdce je tento krok nevratný. Smrtí srdce vyjde duše z těla, tím je lidská bytost jen prázdnou schránkou. Do nebe se vznáší popsaný list života.

S láskou k sobě musíme svá srdce prohřívat každodenní dávkou radosti. Tělo a srdce je nesmírně propojeno, nejen fyziologicky, ale psychicky. Čím více milujeme a opečováváme své tělo, tím větší lásku naše srdce cítí. Lásku nemusíme získávat od druhých, protože nikdo nám nedokáže dát více lásky než mi sami sobě. Tak jak budeme milovat sebe, takovou lásku nám dokáží dát druzí. Milují naší šťastnou energii a hledají naší blízkost a tím nám zrcadlí, jak důležitý jsme pro sebe samotné.

Máme v sobě víc lásky než se nám může zdát, ale pochopíme to až ve chvíli, kdy získáme odvahu. I když už máme srdce obvázané mohutným lanem, vždy se můžeme vysvobodit. Stačí se sobě stát vlastním mečem a štítem a odsekat staré trápení. Nové bolesti k sobě už nepustit. Naše srdce ví co chce a to je láska! Pokud v sobě nalezneme sílu stát při sobě, už nás nic nezastaví. Nikdo nás už nedokáže zasáhnout, protože to nelze. Od našeho štítu sebelásky se odrazí střela pryč. Teď už máme svůj neprůstřelný štít. Lidský zásah do našeho srdce vyjádříme nahlas nespokojeností, ale už si tu těžkost neuložíme. S láskou v srdci k sobě se naučime milovat i druhé. Odpuštěním, každému člověku, který nám kdy ublížil zajistíme úlevu především pro sebe. Nenávistí k někomu blokujeme srdce a způsobujeme srdci tíseň.

Chceme cítit své srdce šťastně. Každá zlost nutí naše srdce bít rychleji a smutek ho zpomaluje. A my máme v srdci světlo, které září a s láskou se objeví v naší tváři. Nemusíme už žít ve strachu, protože jsme si svým osvoboditelem.

S láskou Kristýna

Kristýna Škvárová, DiS.

Reiki terapeutka a léčitelka, mistr Reiki

Kristyna Skvarova Reiki leceni

Kurz REIKI 1 Praha 19.6.

Máme konečně léto a období příjemné pro poznávání přírody a energií proudících v krajině.

Připravil jsem pro Vás kurz Reiki 1.st., který bude navíc zaměřený na energii krajiny pro letní meditace a toulky v přírodě.

Přihlášky posílejte na chmelik@reiki.cz nebo mne kontaktujte na 602 233 802

Srdečně Vás zvu 🙂

Petr Chmelík, mistr Reiki

Praha kurzy Reiki 22.5. – 23.5.2021

Milí příznivci Reiki léčení a energie,

srdečně Vás zvu na prezenční kurzy Reiki a to v omezeném počtu účastníků. Kurz Reiki 1 proběhne v sobotu 22.5.2021 a kurz Reiki 2 v neděli 23.5.2021 v Praze. Další informace a přihlášku naleznete v sekci kurzy.

Těším se na viděnou a přeji Vám krásnou energii a zdraví.

Informujte se na emailu chmelik@reiki.cz nebo telefonu 602233802

Petr Chmelík, mistr Reiki učitel

Kde je pravda, jaká je podstata dnešního světa?

Dnešní den mně přinesl opět hlubokou sondu do našeho současného života. Ráno jsem dostal fotografii člověka těžce nemocného na covid. Můj první pocit byl, že mu již není pomoci. Dnes odpoledne zemřel.
Musel jsem se znovu zamýšlet nad hlubšími souvislostmi dnešního světa. Je tento virus přírodním produktem nebo umělým virem, který byl poslán na tento svět? První možnost již nepřichází v úvahu, ale byl bych rád kdyby to byla právě ona. Druhá možnost umělého viru vytvořeného se záměrem finančních zisků a ovládnutí svobodně smýšlejících lidí je stále více zřejmá.
Buďme proto v následujících dnech a týdnech léčiteli sebe samých ale i svého okolí.
Zkusme se zamyslet nad tím, jestli to, co se děje je karma lidstva. Nebo je to kumulace zla a manipulace určitých vrstev lidí, kteří se vymkli jakýmkoliv hodnotám?

Zkusme převážit jazýček vah a dávat energii světu, který je světem pro lásku a šťastný život každého člověka, každé ženy, každého muže a každého dítěte. Ta cesta je zde stále otevřená.

Petr Chmelík, mistr Reiki

Nové kurzy Reiki v květnu a červnu v Praze

Milí příznivci Reiki,

věřím, že se po dlouhé době, kdy jsme se nemohli setkávat, opět obnoví možnost hromadných akcí.

Připravil jsem proto ještě před létem prezenční kurzy Reiki všech stupňů.

Těším se na viděnou a přeji Vám krásnou energii a zdraví.

Jsem k dispozici na emailu chmelik@reiki.cz nebo telefonu 602233802

Petr Chmelík, mistr Reiki učitel

Každý okamžik je neopakovatelný

Slyšel jsem v poslední době až moc smutných příběhů. Mluvil jsem s lidmi, kterých se současná situace dotkla a každý má svůj názor na to, proč dochází k současnému tragickému nárůstu nemocných koronavirem.

Je až neskutečně nepříjemná zkušenost, že někteří lidé situaci zlehčují a mluví o vytváření pocitu v nás, že jde o jakousi fikci a vytváření „nemocných“ koronavirem. Pokud současné situaci nevěří, tak se mohou dojít přesvědčit do českých nemocnic.

Na druhé straně slyším názor, že jde o duchovní čištění každého z nás, celých národů a celé Země. Učím dlouhá léta Reiki cestu a techniky. Snažím se každému sdělit poznání, že máme ve svých rukou sílu změnit svůj život. Musíme pro tuto změnu udělat akci, udělat vnitřní rozhodnutí a tím změnit energii sebe i svého okolí. Pokud budeme žít ve stálé pasivitě a čekat na řešení univerza, tak ztratíme svoji identitu a krásnou energii svojí duše.

Nebojme se a nebojte se druhého požádat o pomoc a podporu, protože současná situace nám dává poselství o tom, jak vzácný je každý okamžik našeho života. Někdy máme uvnitř sebe pocit, že si takovou pomoc nezasloužíme, že jsme nic takového v životě nezažili. Proč se máme tímto limitovat? Naše šance na změnu může být dnes a je neopakovatelná. Současná situace popírá všechny falešné jistoty, které mohou být jen zatuhlou energií a otevírá nový pohled na naše životy.

Máme dále tolerovat něčí neschopnost? Máme snášet psychický nátlak druhého, když naším srdcem a myslí proudí láska a empatie? Vždyť když vyjdeme na vysokou horu, kde při výstupu vidíme jenom strmý svah před sebou plný kamení, tak se nám najednou otevře pohled o kterém jsme nikdy ani nesnili.

Pojďme tedy najít v sobě sílu a odvahu jít i do nejistoty, protože právě naše odvaha a touha po kráse a štěstí vytvoří energii, která postaví most ke štěstí našeho srdce a duše. V tom vám přeji tu nejkrásnější a nejsilnější energii a odhodlání.

Petr Chmelík, mistr Reiki učitel

 

Kurzy reiky - Petr Chmelík

 

Děti jsou zrcadlem nás samotných

A je to tady Čekáme MIMINKO!

Objevují se nové pocity, strach, úzkost, radost, nespokojenost, výčitky, štěstí, ale především očekávání od dítěte, že nám změní život.

Někteří rodiče čekají na svůj vysněný sen, jiní cítí zodpovědnost za nerozvážnost. Můžeme mít pocit, že je vše rychlé a na dítě nejsme připravení, jiní cítí úlevu po dlouhém pocitu nespravedlnosti čekání na těhotenství. Ať po dítěti toužíme nebo netoužíme a to z různých důvodů, naše dítě vždy cítí náš skutečný záměr v danou dobu i když se tváříme smutně či radostně.

Po dlouhodobém přehrávání myšlenek v naší hlavě zda situaci zvládneme, se rozhodneme bojovat. Chceme být lepšími rodiči, máme určité představy o výchově.

Jdeme do toho! Vůbec netušíme co nás čeká za zkušenosti, jaké souvislosti ohledně mateřství získáme. Momentálně si ani nepřiznáme, že do budoucna dáme vlastním rodičům za pravdu. V duchu se jim budeme omlouvat a získáme pro jejich jednání  pochopení, protože teď už víme, co je to MATEŘSTVÍ.

Rozhodneme se projít temnotou, protože toužíme poznat světlo. Pokud o sobě nepochybujeme, ke světlu se přibližujeme.

Když si nedůvěřujeme a pochybujeme o svém rozhodnutí světlo mizí do daleké budoucnosti. Když přijmeme dítě do svého života cesta zpět již není možná. Za ten odvážný krok získáme ten nejcennější dar, že přes naše dítě můžeme pochopit sami sebe!

Naučme se věřit, že to, co přichází do našeho života, je vždy to nejlepší pro nás, to platí za každé situace.

Každá duše touží být přijata, očekávána a přivítána. Každá duše touží cítit lásku a radost ze svého příchodu na svět.

Pro dítě je důležitá první reakce rodičů na těhotenství, protože tak zjistí, zda si rodiče za svým rozhodnutí skutečně stojí a zda jsou o plánu přivést miminko na svět pevně přesvědčeni. Plod tuto emoci nasaje a do budoucnosti ji uloží. Z toho se pak odvíjí životní síla a sebeúcta dítěte. Ta zůstává v jeho životě jako jeden ze základních postojů k sobě samému. Kdykoli o svém dítěti pochybujete, berete mu jeho moc a vytváříte v něm nerovnováhu.

Děti jsou dar pro náš růst, protože se před nimi chováme přirozeně a dovolíme jim poznat nejtajnější stránky našeho JÁ. Nebojíme se dětského hodnocení, protože máme pocit, že mu děti nemohou rozumět. Naopak ony se našeho hodnocení bojí, protože potřebují pocit bezpečí a podpory. I když se chováme k dítěti nepěkně stále o nás stojí. Někdy ještě o to více, protože touží po lásce. Děti, které jsou odmítány nebo necítí dostatečnou pozornost, většinou stále čekají, až jim láska bude opětována. Je smutné, že by rodiče nedovolili, aby se k nim někdo choval tak, jak se oni chovají ke svým dětem. Ony však naprosto kopírují chovaní rodičů a není nic, co by se naše dítě nenaučilo od nás. Jsou to učitelé hranic, vždy jsou na nás dokonale naladěni a poznají na podvědomé úrovni, co a jak myslíme. Říkáme-li věci v rozporu s tím, co si myslíme, tak nevědí , co mají doopravdy udělat.

Největší rozpor u dětí vzniká nerovnováhou ve vztahu rodičů. Čím odlišnější postoje rodičů jsou, tím větší zmatek v mozku dítěte vzniká.

Pokud jeden z rodičů nadměrně určuje svou důležitost, dítě cítí potřebu stát na straně vůdce, kde vnímá pocit bezpečí.

Je důležité ujistit dítě, že rodiče jeden bez druhého nemohou fungovat, protože jeden druhého přímo tvoří.

Rodiče učí děti ze svých minulých zkušeností a děti žijí budoucností, která již rodičům chybí. Náš život ale probíhá v současnosti, proto se život rodičů a děti naprosto propojuje a doplňuje.

S láskou Kristýna

Kristýna Škvárová, DiS.

Reiki terapeutka a léčitelka, mistr Reiki