Aktuální kurz REIKI 1 neděle 2.8.2020 v Praze

Zvu vás na nedělní letní kurz Reiki 1.st. v Praze. Na tento kurz se můžete ještě stále přihlašovat 🙂

Na programu celodenního kurzu je naladění energetických čaker pro úspěšnou práci s energií Reiki a harmonizaci celého vašeho energetického systému.

Nebude chybět úvod do technik práce s energií, seznámení se systémem Reiki a důkladné praktické cvičení aplikace Reiki na druhé a samoléčení s Reiki.

Přihlášky a dotazy ke kurzu můžete posílat na chmelik@reiki.cz nebo se můžete rovnou přihlásit na  www.reiki.cz

Těším se na viděnou 🙂

Petr Chmelík